Aantal bezoekers
1446
Zoeken:
Ledenwerving:
In Oktober 2014 is operakoor Bel Canto een advertentiecampagne in verschillende dag- en weekbladen gestart met als doel leden vast of op projectbasis te werven voor de volgende opera Aida. ________________________

Advertentie dagbladen

Advertentie weekbladen

Belcanto op Facebook
BBQ op 12-09-2015

Home