Zoeken:
Ledenwerving:
In Oktober 2014 is operakoor Bel Canto een advertentiecampagne in verschillende dag- en weekbladen gestart met als doel leden vast of op projectbasis te werven voor de volgende opera Aida. ________________________

Advertentie dagbladen

Advertentie weekbladen

Enkele foto’s Opera Carmen

Home