Bezoekers
150979
Zoeken:
— Welkom bij Bel Canto!
Een operakoor met ambities. Iedere twee jaar een productie op de planken met alles erop en eraan.
Meedoen? Kaarten kopen? Vrienden worden? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Kijk gerust rond. Wees welkom op onze site!
Belcanto op Facebook

Home

Korenfestival IJmuiden

 

Ook zo genoten van onze laatste opera MacBeth? Of misschien heeft u het gemist?

Op 26 mei beklimmen we wederom het podium en wel op het Korenfestival  "Velsen Zingt"  in het Vellesan College, ingang Troelstraweg.
 

Aanvang festival 13:00 uur

Voor meer info, kijk op  site van de Velser Gemeenschap (VG)


Persbericht MacBeth:

IJmuiderCourant 16-04-2018

Bel Canto brengt bloederige Macbeth

Van onze verslaggever

'Vic­to­rie' zingt het Vel­ser Ope­ra­ge­zel­schap Bel Can­to aan het slot van 'Mac­be­th'. Op schil­den prij­ken bloe­sem­bo­men. Stra­lend en glo­ri­eus klinkt de koor­zang. Licht aan het eind van de tun­nel.

'Mac­be­th' is een van Ver­di's meest duis­te­re stuk­ken. De com­po­nist daalt diep af in de kroch­ten van de men­se­lij­ke ziel. Ho­ge­re mach­ten spe­len een duis­ter spel. De mees­te dra­ma­ti­sche ge­beur­te­nis­sen spe­len zich bo­ven­dien af in het don­ker. In het holst van de nacht ver­moordt Mac­beth, aan­ge­zet door zijn vrouw, de oude Duncan. In de duis­ter­nis do­den zijn man­schap­pen zijn ka­me­raad Ban­co. En slaap­wan­de­lend be­kent Lady Mac­beth haar mis­da­den. On­der lei­ding van di­ri­gent Mar­co Bons maakt de Utrecht­se Mu­ziek­a­ca­de­mie de drei­ging die Ver­di in het or­kest heeft ge­legd, mooi voel­baar.

Re­gis­seu­se Xan­dra Mi­zée brengt de span­ning juist aan de op­per­vlak­te in ex­pli­cie­te beel­den. In de ope­nings­scè­ne ver­schijnt al een af­ge­hakt hoofd op het to­neel. Vrouw en kin­de­ren van ri­vaal MacDuff wor­den op het po­di­um ver­moord.

Ook so­praan Fran­cis van Broek­hui­zen steekt als Lady Mac­beth haar kwa­de be­doe­lin­gen niet on­der stoe­len of ban­ken. Met een ste­vig vi­bra­to en ij­zing­wek­ken­de vo­ca­le uit­ha­len geeft ze de naar macht hon­ge­ren­de echt­ge­no­te een hys­te­ri­sche boos­aar­dig­heid. Bij de in­druk­wek­ken­de Mac­beth van Wie­be-Pier­re Cnos­sen broei­en de emo­ties meer on­der­huids.

Dat Bel Can­to deze ope­ra nu voor de twee­de keer in zijn be­staan uit­voert, valt te be­grij­pen. Voor­al voor de so­pra­nen is het een mach­tig stuk. Als hek­sen­koor ver­vul­len ze één van de hoofd­rol­len. En dat doen ze met een sar­do­nisch ple­zier en vi­lei­ne scherp­te. De he­ren staan even­eens hun man­ne­tje. Als stoe­re strij­ders la­ten ze ook vo­caal niet over zich lo­pen. In­druk maakt het koor ook in de rol van Schot­se vluch­te­lin­gen. Al­leen de coör­di­na­tie met het or­kest, dat ach­ter op het po­di­um zit, zorgt zo nu en dan voor pro­ble­men.

De de­cors zijn spaar­zaam maar ef­fec­tief. Een boom en bla­der­ran­ken sug­ge­re­ren het Schot­se land­schap. Vaan­dels ge­ven aan wan­neer we in het kas­teel van Mac­beth zijn. Vi­su­eel spek­ta­kel bie­den de door Jei­chi­na Ho­vingh ont­wor­pen kos­tuums.

Het gro­te bal­let dat Ver­di voor zijn Pa­rij­se ver­sie com­po­neer­de blijft bij Bel Can­to, zo­als ge­brui­ke­lijk, ach­ter­we­ge. Maar met de cho­re­o­gra­fie van drie schik­go­din­nen heeft Mi­zée op sub­tie­le wij­ze toch dans in de voor­stel­ling ge­bracht.

Wi­nand van de Kamp

 

 

Opera Macbeth door Bel Canto

 

Op zaterdag 14 en zondag 15 april voert Operakoor Bel Canto de spectaculaire opera Macbeth op in de Stadsschouwburg van Velsen. Macbeth, naar een prachtig drama van William Shakespeare en op muziek gezet door Giuseppe Verdi, is één van de mooiste en interessantste opera’s ooit geschreven. Het gaat om macht, macht en nog eens macht. Om dat doel te bereiken worden Macbeth en zijn vrouw niets ontziende moordenaars met alle gevolgen van dien.

https://www.francisvanbroekhuizen.nl/index2/Biografie_files/shapeimage_2.pngBel Canto voert om het jaar een complete opera op. Er wordt altijd gezocht naar een opera met veel koorwerk zodat het koor veelvuldig aan zijn trekken komt. Daarnaast worden solisten na zware auditierondes uitgezocht voor de rollen die er te verdelen zijn. Ook deze keer is het Bel Canto gelukt om weer de meest getalenteerde zangers en zangeressen binnen te halen. Voor de rol van Macbeth is de tenor Wiebe-Pier Cnossen aangetrokken. Hij had vier jaar geleden de hoofdrol in de opera Carmen. De rol van Lady Macbeth wordt vertolkt door niemand minder dan de sopraan Francis van Broekhuizen. Francis heeft naam en faam binnen de Nederlandse operawereld, radio en televisie. Zo was zij onder meer te zien en te horen bij het TV-programma Maestro waarna ze de lieveling werd van het Nederlandse publiek. Bel Canto is erg blij dat deze vrolijke, humoristische maar vooral schitterende sopraan er voor gekozen heeft om deze uitzonderlijke rol bij Bel Canto te zingen. De bas Jaap Sletterink, die de rol van Banquo zingt, is een bekende voor Bel Canto. Twee jaar geleden vertolkte hij de rol van Ramphis in de opera Aïda. Met zijn sonore stemgeluid weet hij iedereen te ontroeren.

Regisseuse is Xandra Mizee, die haar voetsporen in de operawereld al meer dan verdiend heeft. Zij is dirigente en regisseuse van haar eigen “Kleine Opera” in Haarlem.

Marco Bons, dirigent van Bel Canto zal met zijn Kamerorkest “Utrechtse Muziekacademie” de opera muzikaal begeleiden. Op zaterdagavond komt operaspecialist Huub van ‘t Hek voor een inleiding van de opera Macbeth naar de Stadsschouwburg. Met de nodige gedrevenheid maakt hij het verhaal begrijpelijk. Helaas is het onmogelijk voor hem om dit ook op zondag te doen. Ook dit jaar hangt er weer een tekstbalk boven in de zaal zodat iedereen de opera kan volgen in de Nederlandse taal. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Stadsschouwburg Velsen of via de site van de Schouwburg. De kosten zijn 30 euro, inclusief de garderobe, programmaboekje en een drankje in de pauze. Op zaterdag 14 april begint de inleiding van Van ’t Hek om 19.30 uur. Aanvang voorstelling zaterdag 20.15 uur, de matineevoorstelling op zondag 15 april 14.00 uur. U bent van harte welkom, Bel Canto kijkt naar u uit!

——————————-

 

Sponsors gezocht bij Rotary Velsen in het theehuis te Velserbeek

 

Xandra Mizee gaf een inspirerende presentatie over de opera MacBeth die we in april in de Stadschouwburg IJmuiden gaan opvoeren.

Laat je inspireren door het bijgevoegde filmpje!

Film Xandra

Belcanto bij de Rotary. Veel dank voor Marja en Xandra voor hun geweldige presentatie..!!
Voel je vrij het deze bijgevoegde presentatie van Marja te delen, mocht je mensen kennen die eventueel interesse zouden kunnen hebben om onze prachtige voorstelling te sponsoren…

Film Marja

 

          Diverse foto's repetities